Έρευνα σχετικά με τη χρήση των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και να διευκολύνει τους οικονομικούς φορείς της, ιδίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από τις ΣΕΣ.

Κάθε φορά που η ΕΕ συνάπτει Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με μια χώρα εταίρο, οι εξαγωγείς της μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση δασμών όταν εξάγουν προς τη χώρα αυτή. Προκειμένου να τύχει αυτής της προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν πρέπει να προέρχεται από συμβαλλόμενο μέρος της ΣΕΣ. Δηλαδή, πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες των κριτηρίων καταγωγής που ορίζει η ΣΕΣ.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει κατά πόσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ενημερωμένες όσον αφορά τα κριτήρια των κανόνων καταγωγής που συνδέονται με τα πλεονεκτήματα της προτιμησιακής μεταχείρισης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς κατά την εξαγωγή υπό αυτές τις προτιμήσεις.

Η έρευνα απευθύνεται σε:

 • εξαγωγείς χωρών της ΕΕ (στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με τις εξαγωγικές συναλλαγές)
 • ναυτιλιακές εταιρείες που χειρίζονται έγγραφα και διαδικασίες εισαγωγής σε τρίτες χώρες
 • οικονομικούς φορείς της ΕΕ με θυγατρικές σε τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να βοηθήσει τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τις ΣΕΣ, δρομολογεί ένα πιλοτικό έργο σχετικά με το «Εργαλείο Κανόνων Καταγωγής».

Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να το δοκιμάσουν και να σχολιάσουν κατά πόσο το ηλεκτρονικό εργαλείο θα ήταν χρήσιμο για την κατανόηση των εφαρμοστέων κανόνων καταγωγής καθώς και να  προτείνουν τρόπους βελτίωσης του εργαλείου.

Αν το αποτέλεσμα αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι θετικό, το εργαλείο θα παρέχεται σε μόνιμη βάση.

Ο σύνδεσμος για τη δοκιμή βρίσκεται στη διεύθυνση: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm και θα είναι διαθέσιμος στο κοινό έως τις 31 Ιουλίου 2018.

Για τη Διασφάλιση Απορρήτου: Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των απαντήσεων, αλλά θα χειριστεί τις πληροφορίες που παρέχετε ως άκρως εμπιστευτικές και αποκλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Ωστόσο, εάν θέλετε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ώστε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικοινωνήσει μαζί σας ξανά στο μέλλον, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διοργανώνουν στις 13 Ιουνίου 2018, η ώρα 9:30, στο Ξενοδοχείο HILTON (Αίθουσα Οθέλλος), στη Λευκωσία, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την παρουσίαση των νέων διαδραστικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων στην εργασία (OIRA) που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εργοδότες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από τους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:

 1. Καφεστιατόρια
 2. Συνεργεία επισκευής και βαφής οχημάτων
 3. Εμπορικά καταστήματα
 4. Μικρά Τουριστικά καταλύματα

Κύρια επιδίωξη του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων στις πρόνοιες της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η σημασία που έχει η ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας για την αποφυγή ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με το χώρο εργασίας.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται καθημερινά ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν, να γνωρίζουν τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν για την μείωση του βαθμού επικινδυνότητας, να γνωρίζουν την νομοθεσία ώστε να εισηγούνται και να εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων και να εξοικειωθούν με τα εργαλεία εκτίμησης κινδύνων.

Το σεμινάριο είναι εντελώς δωρεάν και δεν έχει καμία χρηματική επιβάρυνση. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Επισυνάπτεται έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής». Παρακαλούμε όπως σταλεί συμπληρωμένο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044 ή στο E-mail: maria@ccci.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52.

Ακολουθεί Πρόγραμμα.

 

«Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA»

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία

9:30 Προσέλευση/ Εγγραφές
10:00 Χαιρετισμοί
κα. Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ, Enterprise Europe Network Cyprus
κ. Άριστος Οικονομίδης, Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
10:15
 • Υποχρεώσεις Εργοδοτών/Εργοδοτουμένων βάσει των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 1996-2015
 • Οι περί διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 173/2002)
 • Ερωτήσεις/ Συζήτηση

κ. Μάριος Χαραλάμπους, EurOSH Manager, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

11:15 Διάλειμμα – Καφές
11:30
 • Παρουσίαση των Εργαλείων OiRA με παραδείγματα
 • Ερωτήσεις/ Συζήτηση

κ. Μάριος Χαραλάμπους, EurOSH Manager, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

13:00 Θα ακολουθήσει γεύμα

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία

Με αφορμή τη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος στο ΚΕΒΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις πλαστικές σακούλες, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Ανακοίνωσή της στις 16 Ιανουαρίου 2018, όπου προτείνει συγκεκριμένες δράσεις ώστε το όραμα για μια περισσότερο κυκλική οικονομία για τα πλαστικά υλικά να γίνει πραγματικότητα.

Μέσω της προτεινόμενης Στρατηγικής, η Επιτροπή θα εστιάσει τις προσπάθειές της στην επίτευξη σημαντικής προόδου στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της, ενώ παράλληλα θα προετοιμάσει το έδαφος για μακροπρόθεσμη δράση. Σημαντική στην προσπάθεια αυτή θα είναι και η συνεισφορά άλλων βασικών παραγόντων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν την στρατηγική και τους στόχους της και καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, τους δήμους, ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στον τομέα των πλαστικών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δεσμευτούν για την ανάληψη αποφασιστικής και συγκεκριμένης δράσης.

Οι πλαστικές ύλες αποτελούν σημαντικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην οικονομία καις την καθημερινή μας ζωή.  Έχουν πολλαπλές λειτουργίες οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η κοινωνία μας.  Χάρη στη χρήση ελαφρών και καινοτόμων υλικών στα αυτοκίνητα ή τα αεροσκάφη, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση των εκπομπών CO2.  Τα μονωτικά υλικά υψηλών επιδόσεων μας βοηθούν να επιτύχουμε οικονομίες στους λογαριασμούς ενέργειας.  Στη συσκευασία των προϊόντων, το πλαστικό συμβάλλει στην ασφάλεια των τροφίμων και στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων.  Σε συνδυασμό με τρισδιάστατη εκτύπωση, τα βιοσυμβατά πλαστικά υλικά μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές καθόσον καθιστούν δυνατή την ιατρική καινοτομία.

Ωστόσο, πολύ συχνά ο τρόπος με τον οποίο παράγονται, χρησιμοποιούνται και απορρίπτονται οι πλαστικές ύλες δεν λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά οφέλη που επιφέρει μια περισσότερο «κυκλική» προσέγγιση και βλάπτει το περιβάλλον.  Είναι επείγουσα η ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που κατατρύχουν σήμερα την παραγωγή, τη χρήση και την κατανάλωση πλαστικών υλών.   Τα εκατομμύρια τόνων πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν κάθε χρόνο στις θάλασσες αποτελούν μία από τις περισσότερο ορατές και ανησυχητικές εκδηλώσεις των προβλημάτων αυτών και προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία στους πολίτες.

Η επανεξέταση και η βελτίωση της λειτουργίας αυτής της περίπλοκης αλυσίδας αξίας απαιτεί προσπάθειες και μεγαλύτερη συνεργασία με όλους τους βασικούς παράγοντες, από τους παραγωγούς πλαστικών υλών έως τους ανακυκλωτές, τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές.  Απαιτεί επίσης καινοτομία και ένα κοινό όραμα ώστε να προσανατολιστούν οι επενδύσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.  Η βιομηχανία πλαστικών υλών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, και η αύξηση της βιωσιμότητας της μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκει η ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ.

Τον Δεκέμβριου του 2015, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.  Στο έγγραφο αυτό, χαρακτήρισε τις πλαστικές ύλες ως βασική προτεραιότητα και δεσμεύτηκε να «προετοιμάσει στρατηγική που να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που τίθενται από τις πλαστικές ύλες σε όλο το μήκος της αξιακής αλυσίδας και λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους».  Το 2017, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και χρήση των πλαστικών υλών και θα επιδιώξει να γίνουν ανακυκλώσιμες όλες οι πλαστικές συσκευασίες έως το 2030.

Η ΕΕ είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για να ηγηθεί της μετάβασης προς τα πλαστικά του μέλλοντος.  Η στρατηγική αυτή θέτει τα θεμέλια για μια νέα οικονομία των πλαστικών, στην οποία ο σχεδιασμός και η παραγωγή πλαστικών υλών και πλαστικών προϊόντων γίνονται με πλήρη σεβασμό των αναγκών επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης, κατασκευάζονται δε και προωθούνται περισσότερο βιώσιμα υλικά.  Τούτο θα προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και ευημερία στην Ευρώπη και θα δώσει ώθηση στην καινοτομία.  Θα περιορίσει την ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα και τις αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας και το περιβάλλον.  Με την προώθηση των στόχων αυτών, η στρατηγική θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη της προτεραιότητας που έθεσε η παρούσα Επιτροπή για Ενεργειακή Ένωση με μια σύγχρονη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας, και θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού.

Η στρατηγική αυτή παρουσιάζει βασικές δεσμεύσεις για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, και συγκεκριμένα παρουσιάζει κατάλογο με τα μελλοντικά μέτρα της ΕΕ για την εφαρμογή της Στρατηγικής. Επιπλέον, συνιστά μια σειρά μέτρων που πρέπει να αναλάβουν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τη βιομηχανία πλαστικών υλών.

Ολόκληρο το κείμενο της Ανακοίνωσης υπάρχει διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://bit.ly/2k8aWw4

INDUSTRIA PERÚ 2018 – Εκδήλωση Κατ’ ιδίαν Επιχειρηματικών Συναντήσεων – 5 Ιουλίου 2018

Στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Έκθεσης «INDUSTRIA PERÚ 2018» που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Λίμα του Περού, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων στις 5 Ιουλίου 2018, με σκοπό με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών ανάμεσα σε Περουβιανές κατασκευαστικές εταιρείες και διεθνείς εισαγωγείς και διανομείς στους ακόλουθους τομείς:

 • Καλλυντικά με φυσικά συστατικά και χρωστικές ουσίες
 • Εξαρτήματα αυτοκινήτων   
 • Εξοπλισμός Βιομηχανίας Τροφίμων
 • Ηλεκτρικά είδη
 • Ιατρικός εξοπλισμός και υλικά
 • Προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία εξόρυξης
 • Συσκευασίες
 • Κατασκευή ξύλου
 • Κατασκευαστικά υλικά (εφαρμογή και φινίρισμα)

 Η «INDUSTRIA PERÚ 2018» αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική εκδήλωση για επιχειρηματικές συνεργασίες με εταιρείες από τον πολυποίκιλο κατασκευαστικό τομέα του Περού. Ενδεικτικά, η συμμετοχή 139 Περουβιανών εξαγωγέων, 150 ξένων εταιρειών από 27 χώρες και η επίτευξη περισσοτέρων από 1.800 κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περσινής εκδήλωσης, εγγυώνται την επιτυχία της «INDUSTRIA PERÚ 2018».

Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις Κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν στόχο την:

 • Πρόσβαση σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες
 • Εύρεση δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με κατασκευαστικές Περουβιανές εταιρείες διαφόρων κλάδων
 • Διερεύνηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει το Περού στους τομείς της μεταποίησης
 • Δημιουργία διασυνοριακών επαφών με εκθέτες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική)

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/publico/en/ix-industria-peru-2018

Οι εγγραφές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Οργάνωσης «Industria Peru».

Ο οργανισμός προώθησης των εξαγωγών του Περού «PROMPERU» θα καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη μεταφορά και τη διαμονή σε διεθνείς αγοραστές κατόπιν αξιολόγησης από τη Επιτροπή Οργάνωσης «Industria Peru».

 

Περισσότερες πληροφορίες
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες εκδηλώσεις κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια διεθνών εκθέσεων και αποστολών στο εξωτερικό στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy).

Οι εκδηλώσεις έχουν ως στόχο: ·         την ενίσχυση των γνώσεων κάθε επιχείρησης στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας

 • την ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, καινοτόμες λύσεις και τάσεις της αγοράς
 • την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων για συνεργασία ή επίλυση πρακτικών ζητημάτων
 • την εξεύρεση συνεργατών έρευνας στο πλαίσιο προγραμμάτων
 • την αναζήτηση νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών

Σχετικά με τις δύο πρώτες εκδηλώσεις, το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ως μέλος του Δικτύου «Enterprise Europe Network», έχει αναλάβει το ρόλου του τοπικού γραφείου υποστήριξης των Κυπριακών επιχειρήσεων. Για την τρίτη εκδήλωση οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: env-circular-economy-missions@ec.europa.eu

«Holland Circular Economy Week Matchmaking 2018»

Θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2018 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κυκλικής Οικονομίας της Ολλανδίας 2018 (11-14 Ιουνίου 2018).

Απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με ή ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για:

 • ανακύκλωση
 • κυκλική σχεδίαση
 • διαχείριση αποβλήτων
 • διαχείριση υδάτων
 • εξοπλισμό επεξεργασίας νερού και συστήματα διάθεσης αποβλήτων
 • κλωστοϋφαντουργία
 • χρηματοδότηση επιχειρήσεων για έργα κυκλικής οικονομίας
 • τεχνολογία κατασκευής και υποδομής κτιρίων
 • κατασκευαστικά και oικοδομικά προϊόντα
 • βιομηχανία agrofood και βιομάζα
 • εκτεταμένη ευθύνη παραγωγών
 • πλαστικά είδη
 • ηλεκτρονικά είδη
 • δημόσια-ιδιωτική και δια-τομεακή συνεργασία

Οδηγίες για εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 13 Ιουνίου 2018 στην ιστοσελίδα: https://holland-circular-economy-week.b2match.io/  

Κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (14 Ιουνίου): Δωρεάν

«Unlimited Opportunities in a Circular Economy»

Θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Όσλο της Νορβηγίας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας του Όσλο (24-28 Σεπτεμβρίου 2018).

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα:

 • Μείωση των εισροών υλικού και πόρων
 • Διατήρηση της αξίας των προϊόντων, των υλικών και των πόρων όσο το δυνατόν περισσότερο
 • Ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αποβλήτων
 • Αντικατάσταση μη ανανεώσιμων πόρων με βιομάζα
 • Προστασία των ωκεανών και της γης από τα απόβλητα και τα απορρίμματα με την αποκατάσταση των υφιστάμενων συμπυκνωμάτων, τον μετριασμό της νέας ρύπανσης και την ανάπτυξη βιο-αποικοδομήσιμων βιο-πλαστικών
 • Έρευνα & Ανάπτυξη, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και αλυσίδες αξίας

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με τους ακόλουθους τομείς:

 • απόβλητα, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση
 • εναλλακτικές πηγές και αποδοτική χρήση ενέργειας και υλικών
 • νερό

Οδηγίες για εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα: https://circular-economy.b2match.io/

Κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση (26 Σεπτεμβρίου): Δωρεάν

«Combined Circular Economy Mission to Japan & Indonesia»

Διοργανώνεται επιχειρηματική αποστολή των κρατών μελών της ΕΕ, με επικεφαλή τον Αντιπρόεδρο της ΕΕ κο. Jyrki Katainen στην Ιαπωνία και στην Ινδονησία στις 22-26 Οκτωβρίου 2018, με στόχο την «Παρουσίαση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας» και την «Προστασία Θαλάσσιων Πλαστικών Αποβλήτων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας».

Συγκεκριμένα η αποστολή στην Ιαπωνία θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Οκτωβρίου 2018 και θα συμπέσει με το 2ο Παγκόσμιο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας (WCEF2018) στην πόλη Γιοκοχάμα, και η αποστολή στην Ινδονησία θα λάβει χώρα στην πόλη Τζακάρτα στις 25-26 Οκτωβρίου 2018.

Η αποστολή θα επικεντρωθεί σε θέματα σχετικά με: Απόβλητα, Πλαστικά (συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων θαλάσσης), Χημικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις υψηλού επιπέδου με δημόσιες αρχές και επιχειρηματικές οργανώσεις.

Κόστος συμμετοχής στην αποστολή: Δωρεάν

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMJapanIndonesia μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.

Σημειώστε ότι, εάν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων, η εγγραφή μπορεί να κλείσει πριν την προκαθορισμένη προθεσμία.

Με την ευκαιρία αυτή, να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΕΕ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη Στρατηγική και τo Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «3ο Φόρουμ Στρατηγική της ΕΕ για την Μακρο – Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR)» 24-25 Μαΐου 2018 | Κατάνια, Ιταλία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Enterprise Europe Network στις 24-25 Μαΐου 2018, θα διοργανώσει στην Κατάνια της  Ιταλίας εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων στα πλαίσια του 3ο Φόρουμ για την Στρατηγική της ΕΕ για την Μακρο – Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ιδεών, η ανάπτυξη κοινών Σχεδίων Δράσης, η δημιουργία δυνητικών συμπράξεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η αναζήτηση λύσεων Χρηματοδότησης.

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των συναντήσεων, το δίκτυο Enterprise Europe Network με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καλέσει τους ακόλουθους φορείς να συμμετάσχουν στην εκδήλωση:

 • Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • European Investment Bank
 • Join Research Center
 • European Business Angels Network
 • Smart Specialisation Platform – Digitalisation and Safety for Tourism
 • COSME and H2020 programmes representatives
 • Τhe Forum of the Chambers of Commerce
 • Italy-China Foundation
 • Adrion Interreg Programme representatives

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στην εκδήλωση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στις επιχειρηματικές συναντήσεις επιχειρήσεις από την Κίνα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους τουρισμού ΕΕ-Κίνας (2018)

Λίγα λόγια για το Φόρουμ
Το Φόρουμ διοργανώνεται από την Ιταλική Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point και στοχεύει τόσο στην προβολή της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακρο – Περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου (EUSAIR) όσο και στην αξιολόγηση της μέχρι τώρα προόδου των εργασιών της.

Κάθε χρόνο το Φόρουμ προσελκύει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά υπουργεία, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τον επιχειρηματικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα που ανταλλάσουν απόψεις, εμπειρίες και συζητούν νέους τρόπους συνεργασίας.

Η Στρατηγική στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσω της γαλάζιας ανάπτυξης και στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης της περιοχής της Αδριατικής και του Ιουνίου, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητάς και της συνδεσιμότητάς των περιφερειών που συμμετέχουν στη Στρατηγική.

Η Στρατηγική βασίζεται στους εξής τέσσερις θεματικούς πυλώνες:

 1. Γαλάζια ανάπτυξη
 2. Σύνδεση της περιοχής (δίκτυα μεταφοράς και ενέργειας)
 3. Περιβαλλοντική ποιότητα
 4. Αειφόρος τουρισμός (medical & wellness, food, diversified, responsible tourism)

Διαδικασία συμμετοχής

Αναζητήστε στα δημοσιευμένα προφίλ τους συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και ζητήστε τους να τους συναντήσετε κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων στον προκαθορισμένο χώρο.

Κάθε συμμετέχων θα λάβει το ατομικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

 Σημαντικές ημερομηνίες

 • Εγγραφή και επιλογή B2B συναντήσεων: Μέχρι τις 22 Μαΐου 2018
 • Παραλαβή προκαταρκτικού προγράμματος συναντήσεων: 22 Μαΐου 2018
 • Παραλαβή τελικού προγράμματος συναντήσεων: 22 Μαΐου 2018
 • Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων: 24 Μαΐου 2018

Κόστος συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
 • Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

 Περισσότερες πληροφορίες
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Πόλυς Περατικός, Λειτουργός, Τηλ: 22889744, E-mail: polis@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

 

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2158 για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στον νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/2158 για την άμβλυνση του κινδύνου και των επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου σε τρόφιμα που καταναλώνονται σε καθημερινή βάση. Πρόκειται για τα πιο κάτω τρόφιμα:

 1. τηγανητές πατάτες, άλλα τεμαχισμένα (τηγανισμένα σε φριτέζα) προϊόντα και πατατάκια κομμένα σε φέτες από φρέσκιες πατάτες,
 2. πατατάκια, πρόχειρα φαγητά, κράκερς και άλλα προϊόντα πατάτας από ζύμη πατάτας,
 3. ψωμί,
 4. δημητριακά προγεύματος (εξαιρουμένου του χυλού βρώμης),
 5. εκλεκτά αρτοσκευάσματα: μπισκότα, βουτήματα, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, scones, χωνάκια, γκοφρέτες, τηγανίτες και ψωμί πιπερόριζας, καθώς και κράκερς, ψωμί τύπου φρυγανιάς και υποκατάστατα ψωμιού.  Στην εν λόγω κατηγορία ως κράκερ νοείται το ξηρό μπισκότο (ένα ψημένο προϊόν με βάση το αλεύρι δημητριακών),
 6. καφές:
  καβουρδισμένος καφές
  στιγμιαίος (διαλυτός) καφές
 7. υποκατάστατα καφέ,
 8. Παιδικές τροφές και μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

Ο κανονισμός καθορίζει τα επιτρεπόμενα όρια ακρυλαμιδίου στα εν λόγω τρόφιμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV του Κανονισμού) καθώς επίσης τις οδηγίες συντήρησης, μαγειρέματος, θερμοκρασίας και αποθήκευσής.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον Κανονισμό στην ιστοσελίδα  https://bit.ly/2qEoClW

 

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «MariMatch at Posidonia 2018», 6-7 Ιουνίου 2018, Αθήνα

Το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργανώνει το διάστημα 6-7 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα, εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της ναυτιλίας.

Η εκδήλωση με τίτλο «MariMatch – Posidonia 2018», απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα για μεταφορά τεχνολογίας, εξεύρεση ερευνητικών συνεργατών για συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και αναζήτηση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους σε διαμορφωμένο χώρο, με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέχρι την 1η Ιουνίου 2018 μέσω του ιστοχώρου: https://marimatch-posidonia-2018.b2match.io/signup.

Η εκδήλωση δικτύωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια 2018» που διοργανώνεται μεταξύ 4-8 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα. Η έκθεση αποτελεί εδώ και 40 χρόνια μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον τομέα της ναυτιλίας στον κόσμο, με τους εκθέτες να πλησιάζουν τους 2,000 και τους συμμετέχοντας να ξεπερνούν τους 22,000 από 90 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://posidonia-events.com/.

Η εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης «MariMatch – Posidonia 2018», περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/calls (Πρόγραμμα «Participation in International Brokerage Events/B2B-Events/0617»).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου, στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.

Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «Earth Observation & Copernicus Technologies and Solutions for User Applications», 19 Απριλίου 2018, Μπόχουμ Γερμανία

Το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κόσμο Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργανώνει στις 19 Απριλίου 2018 στο Μπόχουμ της Γερμανίας εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα των λύσεων και των εφαρμογών που συνδέονται με τις τεχνολογίες παρατήρησης της γης και το Πρόγραμμα «Κοπέρνικος».

Η εκδήλωση με τίτλο «Earth Observation & Copernicus Technologies and Solutions for User Applications», απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα για μεταφορά τεχνολογίας, εξεύρεση ερευνητικών συνεργατών για συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και αναζήτηση πιθανών επιχειρηματικών συνεργασιών.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν, εκ των προτέρων, τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους σε διαμορφωμένο χώρο, με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέχρι τις 16 Απριλίου 2018 μέσω του ιστοχώρου: https://eo-copernicus-userapplication-2018.b2match.io/.

Η εκδήλωση δικτύωσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «Earth Observation & Copernicus Technologies and Solutions for User Applications» που διοργανώνεται μεταξύ 18-19 Απριλίου 2018 στο Μπόχουμ και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται αριθμός εργαστηρίων και παρουσιάσεων στα θέματα των διαστημικών τεχνολογιών.

Η εκδήλωση διεθνούς δικτύωσης «Earth Observation & Copernicus Technologies and Solutions for User Applications», περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/calls (Πρόγραμμα «Participation in International Brokerage Events/B2B-Events/0617»).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου, στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.

Άνοιξε ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο IDEA

Σας ενημερώνουμε ότι το εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων IDEA ξεκίνησε το 3ο κύκλο ομάδων και δέχεται αιτήσεις από νέους που φιλόδοξους επιχειρηματίες που επιθυμούν να μετατρέψουν την καινοτόμο ιδέα τους σε βιώσιμη επιχείρηση.

Το IDEA (Innovate.Develop.Excel.Accomplish) είναι μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου και του International Institute of Management (CIIM).  Διαθέτει  ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών εταίρων που το στηρίζουν:  Innovation / Leo Burnett, CYTA, Deloitte και το δικηγορικό γραφείο Λέλλος Π. Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε.  Το IDEA διαθέτει  επίσης ισχυρούς δεσμούς με το οικοσύστημα καινοτομίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, περιλαμβανομένου του Ισραήλ όπου πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις.  Δεσμοί διατηρούνται επίσης με τις διπλωματικές αποστολές χωρών που χαρακτηρίζονται για το ενδιαφέρον τους και στήριξή τους στον τομέα της καινοτομίας.

Το IDEA είναι μη-κερδοσκοπικό και έχει στόχο, αφενός την δημιουργία επιτυχημένων startups και αφετέρου να συμβάλει δυναμικά στην εμπέδωση της κουλτούρας για ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Στα startups που φιλοξενούνται στο IDEA παρέχεται:

 • ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη δημιουργία επιχείρησης,
 • μέντορινγκ από καταξιωμένους επιχειρηματίες,
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικά νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ και τεχνολογίας (ICT),
 • πλήρως εξοπλισμένες γραφειακές εγκαταστάσεις,
 • επιχειρηματικές ευκαιρίες και επαφή με επιχειρηματίες του κλάδου τους,
 • δικτύωση με άτομα-κλειδιά,
 • πρόσβαση σε επενδυτές στην κατάλληλη χρονική στιγμή,
 • καθοδήγηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα,
 • και αρχικό κεφάλαιο (seed capital) ύψους €12,000 από την Τράπεζα Κύπρου,
 • δυνατές διασυνδέσεις με το οικοσύστημα καινοτομίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό,
 • εξειδικευμένη υποστήριξη σε προτάσεις “financial technology – fintech”,
 • εξειδικευμένη υποστήριξη σε προτάσεις που αφορούν πολιτιστικά / τέχνες

Ταυτόχρονα, το IDEA θα αποκτά 5% μετοχικό κεφάλαιο στην κάθε εταιρεία, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή συνέχιση του έργου για στήριξη νεαρών επιχειρηματιών και στους επόμενους κύκλους.

Το IDEA στοχεύει σε μικρές ομάδες (2 – 5 άτομα) με δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες.  Το κόστος στήριξης κάθε ομάδας είναι μέχρι €60.000.  Είναι ευπρόσδεκτες αιτήσεις απ’ όλους τους τομείς της οικονομίας, φθάνει να έχουν προοπτική να επεκταθούν διεθνώς.  Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και προτάσεις για Financial TechnologyFintech”.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του IDEA και αυτές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 22 Μαρτίου 2018.  Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.ideacy.net ή τηλεφωνήστε στο 22128144 ή στείλτε email στο info@ideacy.net