REACH 2018 STAKEHOLDERS DAY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σας πληροφορούμε ότι, η τελική προθεσμία καταχώρισης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες είναι στις 31 Μαΐου 2018. Οι εταιρείες που σκοπεύουν να καταχωρίσουν μέχρι τότε τα χημικά προϊόντα που εμπορεύονται μπορούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα Ενδιαφερομένων Παραγόντων για το REACH 2018, στο Ελσίνκι, στις 29-31 Ιανουαρίου 2018.  Εκεί θα λάβουν την πιο επικαιροποιημένη υποστήριξη, εκπαίδευση και ενημέρωση για να υποβοηθηθούν στην προσπάθεια τους για επιτυχημένη καταχώριση.

  • Στις 29 Ιανουαρίου, θα γίνει εκπαίδευση στο Chesar, το λογισμικό για την Έκθεση Χημικής Ασφάλειας.
  • Στις 30 Ιανουαρίου, θα γίνουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και εκπαίδευση στα λογισμικά IUCLID Cloud και REACH-IT.
  • Στις 31 Ιανουαρίου, θα παρουσιαστούν σε συνέδριο τα τελευταία νέα καθώς και συμβουλές σε σχέση με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  Οι συμμετέχοντες αναμένεται να καλύψουν μόνο τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους.  Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν, οι παρουσιάσεις του συνεδρίου στις 31 Ιανουαρίου θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου (live webstream).  Όσοι παρευρεθούν θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση στα λογισμικά καταχώρισης καθώς και από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Λειτουργούς του ECHA.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση https://echa.europa.eu/el/-/reach-2018-stakeholders-day

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Συμφωνίας ΕΕ-Χιλής

Η Συμφωνία Σύνδεσης με τη Χιλή το 2003, βοήθησε την ΕΕ να αναπτύξει στενότερη σχέση μαζί της σε πολλούς τομείς. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Χιλή έχουν αυξηθεί κατά 170%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου το ένα ήμισυ. Εν τω μεταξύ, τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο από το 2010 έως το 2015. Το 2016 οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Χιλή αποτελούνταν κυρίως από μηχανήματα και μεταφορές, χημικά και βιομηχανικά προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές από τη Χιλή προς την ΕΕ ήταν κυρίως τρόφιμα και ζώντα ζώα, ακατέργαστα υλικά (κυρίως χαλκός) και βιομηχανικά προϊόντα.

Η ΕΕ είναι ο δεύτερος σημαντικός εμπορικός εταίρος της Χιλής, που καλύπτει το 14,9% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της Χιλής το 2016. Το διμερές εμπόριο με την ΕΕ έχει παραμείνει σταθερό την τελευταία τριετία σημειώνοντας εμπορικό πλεόνασμα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016. Εν τω μεταξύ, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της Χιλής, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε διαπραγματευτική εντολή για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή. Ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας θα επιτρέψει την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μεταξύ ΕΕ και Χιλής. Θα θέσει το πλαίσιο σε πολιτικά θέματα, θέματα ασφαλείας, τομεακής συνεργασίας και εμπορικά θέματα.

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Συμφωνίας αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια στοχοθετημένη ηλεκτρονική διαβούλευση. Στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι να δοθούν σχόλια από τις εταιρείες και τις επιχειρηματικές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρακτική εμπειρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη Χιλή και τα συμφέροντά τους στις διαπραγματεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης που ακολουθεί αποστέλλοντας τις απαντήσεις τους μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018 στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: stalo@ccci.org.cy.

Πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Χιλής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/ καθώς επίσης στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p= θα βρείτε περιπτώσεις εμπορικών συναλλαγών που επωφελήθηκαν από τη Συμφωνία αυτή.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

 

Με εκτίμηση,

Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ.22889752
Φαξ. 22661044

Εργαστήριο για τις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη θάλασσα

Εργαστήριο με θέμα «Entrepreneurship & Technology Transfer in the Renewable Energy Sector» διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «PELAGOS» από το Maritime Institute of Eastern Mediterranean, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network Κύπρου.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2017, μεταξύ των ωρών 15.00-18.30, στους χώρους του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.  Η Ημερήσια Διάταξη του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ.

Το έργο «PELAGOS» στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων δικτύων και συστάδων στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (MER) από τη θάλασσα στην περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του έργου είναι διαθέσιμες, χωρίς χρέωση, σε εγχώριους ενδιαφερόμενους μια σειρά από δραστηριότητες υποστήριξης για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών, την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των πάροχων τεχνολογίας και των ενεργειακών χρηστών. Στις σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται: προώθηση καινοτόμων προφίλ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, ειδικά σεμινάρια για τη δημιουργία ικανοτήτων (capacity building) στις ΜμΕ, που αφορούν εφαρμογές τεχνολογίας, μεταφορά τεχνολογίας, αγορά και εφαρμογή τεχνολογίας MRE, απόκτηση δεξιοτήτων καινοτομίας, δραστηριότητες δικτύωσης επιχειρήσεων (εκδηλώσεις δικτύωσης, συμμετοχή σε συνέδρια και  εκθέσεις, εργαστήρια, επισκέψεις μελέτης κ.ά.) και Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Σχέδιο Καινοτομίας, Έρευνα και Ανάπτυξη, Επιχειρηματικό Σχέδιο).

Το Enterprise Europe Network Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network, προσφέρει πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους κύπριους ενδιαφερόμενους, με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των εγχώριων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα παρέχονται, χωρίς χρέωση ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης για θέματα ευρωπαϊκής/εθνικής νομοθεσίας και πολιτικής, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης καθώς και για τις διαδικασίες συμμετοχής και υλοποίησης δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Παράλληλα σημειώνεται ότι, το Enterprise Europe Network αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ΜμΕ, με περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη σε 60 και πλέον χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τις ΗΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜμΕ 2014 – 2020. Τις δραστηριότητες του Enterprise Europe Network Κύπρου συντονίζει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και σε αυτό μετέχουν το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.

Συνάντηση Δικτύωσης INNOVATE 2017

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network Cyprus επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της Εκδήλωσης «Innovate 2017» στo Birmingham μεταξύ 8 και 9 Νοεμβρίου 2017 η οποία θεωρείται η κορυφαία εκδήλωση καινοτομίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στόχος της διήμερης εκδήλωσης είναι να αναπτυχθούν συνεργασίες σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς όπου η γνώση, η καινοτομία και η συνεργασία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο: Emerging and Enabling Technologies, Health and Life Sciences, Infrastructure Systems and Manufacturing and Materials. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης παρουσιάσεις από κορυφαίους επιστήμονες και ειδικούς σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς.

Συναφώς αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network» και αποτελεί μηχανισμό πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των κυπριακών επιχειρήσεων. Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και την ικανότητά τους για καινοτομία. Το Δίκτυο απαρτίζεται από περισσότερα από 600 σημεία επαφής / οργανισμούς σε περίπου 40 χώρες. Το ΙΠΕ συντονίζει τις δραστηριότητες του Κυπριακού Κέντρου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Συνάντηση υπάρχουν στην ιστοσελίδα

https://www.b2match.eu/innovate2017.

Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για να λάβουν χρηματοδότηση για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Συνάντηση Δικτύωσης μέσω της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την προαναφερθείσα Λειτουργό του ΙΠΕ.

 

Συνάντηση Δικτύωσης ‘3rd International Brokerage Event’ Βρυξέλλες, 15/11/2017

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική «Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Συνάντηση Δικτύωσης «3rd International Brokerage Event» που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Η συνάντηση δικτύωσης διοργανώνεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ενημέρωσης για την Κοινωνική Πρόκληση 2 – Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy τον Ορίζοντα 2020.

Στόχος της εκδήλωσης είναι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα πιο πάνω πεδία να έχουν συναντήσεις με ενδεχόμενους συνεργάτες από άλλες χώρες με απώτερο σκοπό την δημιουργία συνεργασιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Η επικείμενη ανακοίνωση του νέου Προγράμματος Εργασίας 2018-2020 της θεματικής «Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy» καθιστά την εκδήλωση μια εξαιρετική ευκαιρία για δημιουργία συνεργασιών στα συγκεκριμένα θέματα.

Η συμμετοχή στην συνάντηση δικτύωσης είναι χωρίς κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017. Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής για την εν λόγω θεματική, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).

 

Συνάντηση Δικτύωσης ‘Sustainable Food Security Event’, Πράγα 6/11/2017

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την θεματική «Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Συνάντηση Δικτύωσης «Sustainable Food Security Event» που διοργανώνεται στην Πράγα στις 6 Νοεμβρίου 2017.

Στόχος της εκδήλωσης είναι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα πιο πάνω πεδία να έχουν συναντήσεις με ενδεχόμενους συνεργάτες από άλλες χώρες με απώτερο σκοπό την δημιουργία συνεργασιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Η επικείμενη ανακοίνωση του νέου Προγράμματος Εργασίας 2018-2020 της θεματικής «Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy» καθιστά την εκδήλωση μια εξαιρετική ευκαιρία για δημιουργία συνεργασιών στα συγκεκριμένα θέματα.

Η συνάντηση δικτύωσης διοργανώνεται παράλληλα με το διεθνές συνέδριο «Recent Advances in Food Analysis» (RAFA 2017).

Η συμμετοχή στην συνάντηση δικτύωσης είναι χωρίς κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Ενημερωτικό καθώς και στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης https://www.b2match.eu/foodsecurity2017. Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής για την εν λόγω θεματική, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).

 

«HORIZON 2020 Energy Info Days» – Ενημερωτική Ημερίδα και Ημερίδα Δικτύωσης για την Ενέργεια

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 23 έως 25 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες, ενημερωτική ημερίδα κατά την οποία θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Εργασίας 2018-2020 της θεματικής περιοχής «Secure, Clean and Efficient Energy» του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Περισσότερες πληροφορίες για την ενημερωτική ημερίδα καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: h2020-energy-info-days.b2match.io/.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας, το έργο «C-Energy 2020» στο οποίο συμμετέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Ενέργεια, και η θεματική ομάδα «Intelligent Energy» του Δικτύου Enterprise Europe Network συνδιοργανώνουν, στις 24 Οκτωβρίου 2017, εκδήλωση δικτύωσης για την Ενέργεια. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κυρίως για τη διερεύνηση πιθανών ερευνητικών συνεργασιών και εξεύρεση συνεργατών για κοινή συμμετοχή σε προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν εγγραφή για συμμετοχή στην εκδήλωση δικτύωσης στην ιστοσελίδα: www.b2match.eu/energycall2018.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση δικτύωσης καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέχρι €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Α’ του ΙΠΕ, κ.  Χριστάκη Θεοχάρους (τηλέφωνο: 22205029, e-mail: cthocharous@research.org.cy). Ο κ. Θεοχάρους είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ενέργεια του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και μέλος της θεματικής ομάδας «Intelligent Energy» του Δικτύου Enterprise Europe Network.

Digital Innovation Hubs (DIH)

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network Cyprus, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής πρότασης για τη δημιουργία Digital Innovation Hubs (DIH).

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου “Smart Factories in new EU Member States”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά οργανισμούς ή δίκτυα συνεργασίας οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν τον ρόλο του Digital Innovation Hub (DIH) στην περιοχή τους.

Τα 30 DIHs που θα επιλεχθούν θα λάβουν εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας. To εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι βασισμένο στις καλύτερες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί σε άλλα DIHs καθώς και στην προηγμένη γνώση και εμπειρία της PwC και του Oxford University Innovation. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 22η Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πιο κάτω ιστοσελίδα ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κα Μαργαρίτα Κυπριανού (PWC) στο 22555140.

https://ec.europa.eu/futurium/en/implementingdigitisingeuropeanindustryactions/digitalinnovationhubssmartfactoriesneweu

Εκδήλωση Open Days και Ενημερωτική Ημερίδα Προστατέψτε την Βιομηχανική Ιδιοκτησία σας!

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Enterprise Europe Network Cyprus και της Εβδομάδας Έρευνας διοργανώνονται στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 δύο εκδηλώσεις με τίτλο «Προστατέψτε την Βιομηχανική Ιδιοκτησία σας!» και «Open Days». Η εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο The Classic Hotel, Λευκωσία.

Η ενημερωτική ημερίδα με θέμα την Βιομηχανική Ιδιοκτησία στοχεύει στην ενημέρωση των παρευρισκόμενων για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, την διαδικασία κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από εκπρόσωπο του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Τέλος περιλαμβάνεται παρουσίαση των εμπειριών του κ. Κώστα Σίσαμου της εταιρείας Engino, η οποία διαθέτει πορτοφόλιο διαφόρων τύπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και έχει χρηματοδοτηθεί από το εν λόγω πρόγραμμα σε προηγούμενη πρόσκληση του.

Η ανοικτή εκδήλωση Open Days στοχεύει στην ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus που μπορούν να αξιοποιήσουν για την εξεύρεση συνεργατών, την ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας, εξεύρεση χρηματοδότησης, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους και γενικότερα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Για αυτό τον σκοπό οι σύμβουλοι του Δικτύου θα είναι διαθέσιμοι από τις 11π.μ. μέχρι τις 2μ.μ. για να παρέχουν πληροφορίες για τα πιο πάνω θέματα.

Επισυνάπτονται η σχετική Ημερήσια Διάταξη  καθώς και η Δήλωση Συμμετοχής. Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, αποστέλλοντας την Δήλωση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ipe4@research.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22205001.

Διεθνής Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας και Επιχειρηματικών Συναντήσεων «IceFish 2017»,13 Σεπτεμβρίου 2017, Kópavogur, Ισλανδία

Το Enterprise Europe Network, το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργανώνει Διεθνή Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνολογίας και  Επιχειρηματικών Συναντήσεων για ανταλλαγή νέων καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα της αλιείας. Η Εκδήλωση με τίτλο «IceFish Matchmaking Event 2017», θα πραγματοποιηθεί στο Kópavogur της Ισλανδίας, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Η Εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συστάδες επιχειρήσεων, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από τον τομέα της ναυτιλίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων τεχνολογιών, επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών ερευνητικών συνεργασιών. Η Εκδήλωση καλύπτει ιδιαίτερα το σύνολο της αλυσίδας της αλιευτικής βιομηχανίας καθώς και ευρύτερα θέματα ναυτιλίας όπως οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η ναυτιλιακή ασφάλεια, ο σχεδιασμός, η κατασκευή πλοίων, κ.ά.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ και να διευθετήσουν εκ των προτέρων τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να προχωρήσουν με την καταχώρηση του προφίλ συνεργασίας τους και να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2017, μέσω του ιστοχώρου: https://www.b2match.eu/icefish2017.

Η Εκδήλωση Διμερών Επιχειρηματικών Συναντήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκθεσης «Icelandic Fisheries Exhibition & Awards 2017», που διοργανώνεται φέτος το διάστημα 13-15 Σεπτεμβρίου 2017. Στην Έκθεση, που αποτελεί μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές συναντήσεις στα θέματα της αλιείας, αναμένεται να συμμετάσχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων από ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση είναι διαθέσιμες στην σχετική ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://www.icefish.is/.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.