Παρουσιάσεις από το Σεμινάριο «Έλεγχος Συμμόρφωσης των ΜμΕ με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία»

Στη διάθεση του κοινού είναι οι παρουσιάσεις από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις 24 Μαΐου 2017 με θέμα «Έλεγχος Συμμόρφωσης των ΜμΕ με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία»

Δείτε όλες τις παρουσιάσεις παρακάτω:

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη

Σε συνέχεια της εγκυκλίου που στάλθηκε στις 24 Μαρτίου 2017, αναφορικά με τη συμμετοχή σας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα που είχε εξαγγείλει η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης της Προεδρίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε περεταίρω για την κοινωνική οικονομία και τη κοινωνική επιχείρηση, καθώς και τις ενέργειες της ΕΕ με στόχο την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Είναι γνωστό ότι η στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» βασίζεται στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μετατροπή αυτού του οράματος σε πραγματικότητα απαιτεί έξυπνη συμπεριφορά εκ μέρους των επιχειρήσεων. Η εστίαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, καθώς και στη μεγιστοποίηση των οφελών στην ευρύτερη κοινωνία από την επιχειρηματική δραστηριότητα, κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» . Γι’ αυτό και η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχείρηση, αποτελούν μια σημαντική πηγή έμπνευσης και ενέργειας στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Λόγω των διαφορετικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Συνεργατικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Euricse) και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέταξαν σχετικό Οδηγό που εξηγεί αυτές τις ιδιαιτερότητες, αναδεικνύει την κοινωνική προστιθέμενη τους αξία και ενθαρρύνει την αξιοποίηση τους μέσα από διάφορα παραδείγματα.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει διαθέσιμη η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας.

Η Ευρώπη σε μια μέρα – Ελάτε να κάνουμε μια βόλτα στην Ευρώπη!

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διοργανώνουν μια πλούσια και πολυεπίπεδη εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή για το κοινό για να γιορτάσει και φέτος η Κύπρος την 9η Μαΐου, η οποία έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία από τις 16:00 μέχρι της 19:00, το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 και θα έχει τη μορφή φεστιβάλ, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μουσική και χορό, περίπτερα καθώς και πλούσιες δραστηριότητες για παιδιά με πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να ενημερωθούν καλύτερα για όσα ευρωπαϊκά ζητήματα τους ενδιαφέρουν  όπως είναι τα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρηματικών και άλλων δράσεων και οι ευκαιρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα στην εκδήλωση, Πρεσβείες χωρών-μελών της ΕΕ θα δίδουν υλικό σχετικά με τη χώρες τους αλλά και μια γεύση της κουζίνας τους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, θα συμμετάσχει με περίπτερο στην εκδήλωση, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ενημερωθεί για μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης που είναι διαθέσιμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενημερωτικό Δελτίο: «Οι Επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη» – Τεύχος Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα.

Σεμινάριο Έλεγχος Συμμόρφωσης των ΜμΕ με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Πρόγραμμα και Δελτίο Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από ΜμΕ για Υπηρεσίες Ενίσχυσης των Δυνατοτήτων Διαχείρισης Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ανακοινώνουν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη εξασφάλιση υπηρεσιών ενίσχυσης των δυνατοτήτων διαχείρισης καινοτομίας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Στόχος της παροχής των υπηρεσιών είναι η υποστήριξη των ΜμΕ στη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και επιτυχούς εισαγωγής τους στην τοπική και διεθνή αγορά. Οι υπηρεσίες αναμένεται να βοηθήσουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, βοηθώντας τις να διαχειριστούν καλύτερα τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη καινοτομίας. Απώτερο σκοπό των υπηρεσιών αποτελεί η συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜμΕ της Κύπρου, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι υπηρεσίες στοχεύουν ειδικά σε υποσχόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν το κίνητρο ή/και τις προοπτικές για ανάπτυξη και διεθνοποίηση μέσω καινοτομίας σε προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες, καθώς και μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης. Στοχεύουν επίσης, σε ΜμΕ με τη δυνατότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης σημαντικών έργων καινοτομίας, τα οποία υποστηρίζουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική.

Μέσα από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχεται προς τις ΜμΕ η δυνατότητα να επωφεληθούν από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης για διαχείριση καινοτομίας, με τη χρήση αξιόπιστων εργαλείων που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Χρήση εργαλείου IMP3rove Assessmenthttps://www.improveinnovation.eu/).
 • Ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και παροχή συμβουλών για ενίσχυση της καινοτομίας.
 • Σχεδιασμός και καθοδήγηση για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης προσαρμοσμένου στις ανάγκες της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται προς τις MμΕ δωρεάν. Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Πρόσκλησης H2020-EEN-SGA2-2017-2018 για ενίσχυση της δυνατότητας διαχείρισης καινοτομίας στις ΜμΕ του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network.

Οι ΜμΕ που ενδιαφέρονται να λάβουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας καλούνται να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 31/10/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το ΙΠΕ στα ακόλουθα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 • Μάρσια Τριλλίδου, Επιστημονικός Λειτουργός ΙΠΕ, trillidou@research.org.cy, τηλ. 22205071
 • Σταύρος Καμπανέλλας, Επιστημονικός Λειτουργός ΙΠΕ, skambanellas@research.org.cy, τηλ. 22 205056
 • τηλεφωνικό κέντρο ΙΠΕ, Τηλ. 22 205000.

Υπηρεσίες Στήριξης Καινοτομίας για τους Δικαιούχους του Προγράμματος “SME Instrument” του Η2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου επιθυμούν να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τις υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας που παρέχονται ειδικά στους δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» (Phase I και Phase II) του Προγράμματος H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του Προγράμματος «SME Instrument» έχουν το δικαίωμα εξασφάλισης υπηρεσιών υποστήριξης, με στόχο την επιτυχή και προσοδοφόρα αξιοποίηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου (μέλους του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network) και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • την αξιολόγηση των αναγκών της επιχείρησης σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και την ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης,
 • την εξεύρεση κατάλληλων εμπειρογνωμόνων («coaches») από βάσεις δεδομένων της Ε.Ε.
 • τη διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης («coaching») από τους εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα πεδία, τα οποία εντοπίζονται από την επιχείρηση σε συνεργασία με το ΙΠΕ.

Η παροχή υπηρεσιών «coaching» σε θέματα καινοτομίας προς τους δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» αποτελεί συμβατική υποχρέωση των εν λόγω επιχειρήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων Έργων και η επιλογή των εμπειρογνωμόνων γίνεται υποχρεωτικά πριν την υπογραφή του Συμβολαίου Έργου στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος.

 Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ως μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ο αρμόδιος φορέας για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument». Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, το Ίδρυμα έρχεται σε άμεση επαφή με τους φορείς με στόχο την ενημέρωσή τους για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες παρέχονται προς τις επιχειρήσεις δικαιούχους του Προγράμματος «SME Instrument» δωρεάν. Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Πρόσκλησης H2020-EEN-SGA2-2017-2018 για ενίσχυση της δυνατότητας διαχείρισης καινοτομίας στις ΜμΕ του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και εντάσσονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα ακόλουθα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 • Μάρσια Τριλλίδου, Επιστημονικός Λειτουργός ΙΠΕ, Trillidou@research.org.cy, τηλ. 22205071
 • Σταύρος Καμπανέλλας, Επιστημονικός Λειτουργός ΙΠΕ, skambanellas@research.org.cy, τηλ. 22 205056
 • τηλεφωνικό κέντρο ΙΠΕ, Τηλ. 22 205000

Εκδήλωση Δικτύωσης «Israel Mobile Summit 2017 1X1 Meetings» 06-07 Ιουνίου 2017, Τελ Αβίβ

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει το διάστημα 06-07 Ιουνίου 2017 στο Τελ Αβίβ Διεθνή Εκδήλωση Δικτύωσης για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας.

Η Εκδήλωση Δικτύωσης με τίτλο «Israel Mobile Summit 2017 1X1 Meetings» διοργανώνεται στο πλαίσιο του «Israel Mobile Summit 2017», το οποίο διοργανώνεται φέτος για 7η χρονιά, φέρνοντας σε επαφή πέραν των 2000 επαγγελματιών από το Ισραήλ και άλλες χώρες στον τομέα των κινητών εφαρμογών και ψηφιακών παιχνιδιών. Η Εκδήλωση Δικτύωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων ευκαιριών για επιχειρηματική, τεχνολογική και ερευνητική συνεργασία.

Στα βασικά θέματα της Εκδήλωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πεδία: Games / Entertainment, Productivity / Utilities, Photos / Video / Music, Maps / Location / Navigation, M-Commerce / M-Payments, Advertising / Monetization, News Apps, App Discovery, App Testing / Optimization, App Development framework, Lifestyle / Travel, Education Apps, Social Apps, Search Apps, Analytics Apps, M-Health.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση Δικτύωσης θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκδήλωση Δικτύωσης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στο «Israel Mobile Summit 2017», ενώ δεν υπάρχει κόστος εγγραφής για τη συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης. Περαιτέρω αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο τύποι συμμετεχόντων στην Εκδήλωση Δικτύωσης: 1) Οι συμμετέχοντες που έχουν στην κατοχή τους επιχειρηματικό εισιτήριο («Business Ticket»), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν και να λαμβάνουν αιτήματα για συναντήσεις, και 2) οι συμμετέχοντες που έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο Ανάπτυξης/ Έκδοσης (“Developer / Publisher Ticket”), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μόνο να λαμβάνουν αιτήματα για συναντήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης «Israel Mobile Summit 2017 1X1 Meetings» μέχρι τις 11 Μαΐου 2017 μέσω του ιστοχώρου: https://www.b2match.eu/ims2017.

Επιπρόσθετα, για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο «Israel Mobile summit 2017», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: http://www.israelmobilesummit.com/.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα Μάρσια Τριλλίδου στο τηλέφωνο: 22205071 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: trillidou@research.org.cy.

Εκδήλωση Δικτύωσης «Computex Taipei Brokerage Event 2017» 31 Μαϊου 2017, Ταϊπει, Ταϊβαν

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, διοργανώνει στις 31 Μαϊου 2017 στην Ταϊπέι της Ταϊβάν Διεθνή Εκδήλωση Δικτύωσης για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και μεταφορά τεχνολογίας.

Η Εκδήλωση Δικτύωσης με τίτλο «Computex Taipei Brokerage Event 2017» διοργανώνεται στο πλαίσιο της Έκθεσης «Computex Taipei 2017», μιας από τις καθιερωμένες πλέον, μεγαλύτερες διοργανώσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κόσμο η οποία φέτος θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς: AI & robotics, IoT applications, innovations & startups, business solutions, και gaming & VR technologies.

Η Εκδήλωση Δικτύωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων ευκαιριών για επιχειρηματική, τεχνολογική και ερευνητική συνεργασία. Στα βασικά θέματα της Εκδήλωσης Δικτύωσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πεδία: SmarTEX, InnoVEX, iStyle, Gaming & VR, Business Solutions (including POS & ERP), Embedded Systems, Components & Parts, Data Storage, Touch Applications & Display Products, Communications & Networking, Mobile Devices, Peripherals & Accessories, Semiconductors & Hospitality Suites και Systems & Solutions.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση Δικτύωσης θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους.

Η συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Εκδήλωση Δικτύωσης «Computex Taipei Brokerage Event 2017» μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 μέσω του ιστοχώρου: https://www.b2match.eu/computex-2017.

Επιπρόσθετα, για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο «Computex Taipei 2017», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: https://www.computextaipei.com.tw/.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα. Μάρσια Τριλλίδου στο τηλέφωνο: 22205071 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: trillidou@research.org.cy.

European SME Innovation Associate

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ερευνητές για την ανακοίνωση θέσεων εργασίας που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «European SME Innovation Associate».

Στόχος της εν λόγω Πρόσκλησης είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην πρόσβαση σε δεξιότητες, καινούρια γνώση και ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 90 ΜμΕ (συμπεριλαμβανομένων και νεοσύστατων επιχειρήσεων) θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ ούτως ώστε να προχωρήσουν με την πρόσληψη εξιδεικευμένου έμπειρου ερευνητή για ένα έτος, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου ιδέας και την μετατροπής της ιδέας σε έργο καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις αναζητήσεις ερευνητών υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Νέδη Καφφά (τηλ:22205039, e-mail: nkaffa@research.org.cy).