Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης «DroneDays 2018» 9-10 Μαρτίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Το μεγαλύτερο Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη, Enterprise Europe Network, στο οποίο μετέχει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), διοργανώνει το διάστημα 9-10 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες, Εκδήλωση Διεθνούς Δικτύωσης στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων (Drones).

Η Εκδήλωση με τίτλο «DroneDays 2018 Brokerage Event», απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών συνεργασιών για ερευνητικές δραστηριότητες και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Στα βασικά θέματα της Εκδήλωσης περιλαμβάνονται οι εφαρμογές και χρήσεις των μη επανδρωμένων συστημάτων, τόσο ιδιωτικής όσο και εμπορικής φύσης σε μια σειρά εφαρμογών όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ασφάλεια, ο τουρισμός κ.ά.

Οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να διευθετήσουν τις συναντήσεις τους με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου και να λάβουν εκ των προτέρων το εξατομικευμένο πρόγραμμα συναντήσεών τους. Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Εκδήλωση έχει κόστος €100-€120.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση μέχρι τις 2 Μαρτίου 2018 μέσω του ιστοχώρου: https://dronedays-2018-brokerage-event.b2match.io/.

Το «DroneDays 2018 Brokerage Event» περιλαμβάνεται στον κατάλογο εκδηλώσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Στόχος του εν λόγω Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy/#/calls, Participation in International Brokerage Events / B2B-Events/0617.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα Έλενα Πουλλή στο τηλέφωνο: 22205028 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epoulli@research.org.cy.

Ecobuild 2018 – Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα της Αειφόρου Οικοδόμησης, 7 Μαρτίου 2018, Λονδίνο

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το Δίκτυο διοργανώνει στις 7 Μαρτίου 2018, στο Λονδίνο, Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα της Αειφόρου Οικοδόμησης (Sustainable Construction).

Η Εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Ecobuild 2018 (https://www.ecobuild.co.uk), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στις 6-8 Μαρτίου 2018. Η έκθεση Ecobuild διοργανώνεται κάθε χρόνο την ίδια περίπου περίοδο και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως στον τομέα του Sustainable Construction. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, φιλοξενούνται σεμινάρια και παρουσιάσεις που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα.

Η Εκδήλωση Δικτύωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς οργανισμούς και γενικά όλους τους φορείς των τομέων των κατασκευών και της ενέργειας οι οποίοι αναζητούν συνεργάτες για τις επιχειρηματικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες καθώς και για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας από ή προς τον οργανισμό τους. Η φετινή Εκδήλωση επικεντρώνεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Sustainable design
 • Innovative and efficient eco-technologies
 • New building materials and technologies
 • Systems and equipment using energy from alternative sources
 • Renewable energy
 • Bioenergy
 • Smart Building

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στην Εκδήλωση, να καταχωρήσουν το επιχειρηματικό/τεχνολογικό/ερευνητικό τους προφίλ και να διευθετήσουν εκ των προτέρων τις συναντήσεις τους με άλλους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση, μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού εργαλείου στην ιστοσελίδα https://ecobuild2018.b2match.io.

Σημειώνεται ότι μέρος του κόστους συμμετοχής στο Ecobuild 2018 Matchmaking Event  μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέχρι €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2020 και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Α’ του ΙΠΕ, κ.  Χριστάκη Θεοχάρους στο τηλέφωνο: 22205029 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy.

Επιχειρηματική Αποστολή από Αυστρία 27 Φεβρουαρίου 2018 – Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ – «Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων»

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Κύπρο-Αυστριακό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο που ανήκει στη δύναμή του και το Εμπορικό Τμήμα της Αυστριακής Πρεσβείας (ADVANTAGE AUSTRIA) και με τη στήριξη του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων την Τρίτη 27/2/2018 στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ στη Λευκωσία. Το βράδυ θα ακολουθήσει Austrian Business Circle δεξίωση, στα πλαίσια της οποίας θα απονεμηθεί το διεθνούς κύρους αυστριακό περιβαλλοντικό βραβείο Energy Globe σε Οργανισμό που εδρεύει στην Κύπρο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για δικτύωση και διαπραγμάτευση με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και τα επιχειρηματικά προφίλ των Αυστριακών Επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν συναντήσεις με τα μέλη της αποστολής, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15.2.2018 στο ΚΕΒΕ, υπόψη Μάρθας Γεωργιάδου email martha@ccci.org.cy.

H προσκόμιση επιχειρηματικού προφίλ εκ των προτέρων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου κ. Ζαχαρία Μανιταρά στο τηλ.22889722 ή κα. Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργό του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Enterprise Europe Network) στο τηλ. 22889752.

 

 

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο, και το Δίκτυο Ενημέρωσης Europe Direct θα διοργανώσουν σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση Προγραμμάτων Χρηματοδότησης όπως των Σχεδίων Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και των Προγραμμάτων Leader Γεωργίας και Αλιείας.

Κύριος σκοπός είναι να ενημερωθούν οι εν δυνάμει επιχειρηματίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μια καινούριας επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω των προγραμμάτων αυτών αλλά και υφιστάμενοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις αλιείας, αγροτουρισμού και άλλων μη γεωργικών δραστηριοτήτων όπως παραδοσιακά εστιατόρια, επισκέψιμα αγροκτήματα κτλ.

Επισυνάπτονται η Γενική Πρόσκληση και τα Προγράμματα σε κάθε περιοχή.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network

Σχέδια Χορηγιών για Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοίνωσε τη 2η προκήρυξη των Σχεδίων Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Ο προϋπολογισμός της νέας Πρόσκλησης θα είναι €6 εκατομμύρια για το Σχέδιο της Νεανικής και €2 εκατομμύρια για το Σχέδιο της Γυναικείας.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη, το ΥΕΕΒ&Τ θα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για τα εν λόγω Σχέδια Χορηγιών.

Γι’ αυτό, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πύλης https://fundingapps.mcit.gov.cy η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στις 20/12/2017, όπου είναι και ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Μαρτίου 2018.

Πολύ σημαντικό είναι ότι ο κάθε υποψήφιος αιτητής θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στη Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη «Αριάδνη» https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/ ως φυσικό πρόσωπο. Ακολούθως, θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεται για τον κωδικό του προφίλ του (Profile ID) και το όνομα που θα έχει σαν χρήστης (profile full name) στην “Αριάδνη”. Κατόπιν θα πρέπει να επισκεφθεί ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και να παρουσιάσει το ηλεκτρονικό μήνυμα με τα αναγραφόμενα στοιχεία για ταυτοποίηση. 

Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από τα Σχέδια είναι η πρωτογενής παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της ΕΕ, οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Για το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 20-40 ετών ενώ το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας γυναίκες 18-55 ετών, που τους τελευταίους έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν άνεργοι ή μισθωτοί δηλαδή δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, Εξοπλισμό, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Ανέγερση Κτιρίων, Ανακαίνιση Κτιρίων/Διαμόρφωση χώρων, Κατάρτιση, Προβολή / Προώθηση, Κεφάλαιο Κίνησης και Άλλες Δαπάνες (π.χ, μελέτες συμβούλων για ετοιμασία της αίτησης, ίδρυση εταιρείας, μελέτη αρχιτέκτονα).

Το ανώτατο όριο του επιλέξιμου προϋπολογισμού είναι €140,000 για τους κλάδους της Μεταποίησης και €100,000 για τους κλάδους των Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Εμπόριο κτλ. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% επί του επιλέξιμου κόστους.

Επίσης, για την βαθμολόγηση των αιτήσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια επιλογής των προτάσεων καθώς και στους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

Ο Οδηγός του κάθε Σχεδίου, τα τηλέφωνα επικοινωνίας Λειτουργών του Υπουργείου για απορίες καθώς και άλλα έντυπα σχετικά με την υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην ενότητα Χρηματοδοτικά Προγράμματα. Επιλέξτε «Ανοικτές Χορηγίες» ή «Μελλοντικές/ Προσεχείς Χορηγίες».

 

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Enterprise Europe Network
Τηλ. 22889752
Φαξ. 22661044

 

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «ITB BERLIN 2018» – https://itb2018.b2match.io/ 7-10 Μαρτίου 2018 | Βερολίνο

Η διεθνής έκθεση ITB Berlin πραγματοποιείται μεταξύ 7-10 Μαρτίου 2018 και θεωρείται από τις κορυφαίες και μεγαλύτερες εκθέσεις στον τομέα του τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της φετινής έκθεσης έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πέραν των 10.000 ξεχωριστών εκθετών από 150 χώρες.

Προκαθορισμένες Συναντήσεις (B2B Meetings)

Στα πλαίσια της έκθεσης, το «Enterprise Europe Network» διοργανώνει ειδική εκδήλωση με έμφαση στις επιχειρηματικές συναντήσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών από  εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

Health, Spa and Medical Tourism

Digital Solutions for the Tourism Industry

Leisure & Business Tourism

 

Διαδικασία συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα https://itbb2match.io/ και να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, πατώντας το εικονίδιο «Register» μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018
 • Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office), ώστε να σας βοηθήσουμε σε όλη τη διαδικασία της συμμετοχής σας και κυρίως στη δημιουργία του εταιρικού σας προφίλ.
 • Τα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για την αναζήτηση δυνητικών συνεργατών
 • Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων για συνάντηση μέσω της πλατφόρμας σε συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας
 • Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Ηλεκτρονική εγγραφή και υποβολή προφίλ: Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018
 • Αιτήσεις για επιχειρηματικές συναντήσεις: Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018
 • Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων: 07-09 Μαρτίου 2018

Κόστος συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
 • Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες

Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Πόλυς Περατικός, Λειτουργός, Τηλ: 22889744, E-mail: polis@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

 

Με εκτίμηση,

Πόλυς Περατικός
Λειτουργός Υπηρεσιών & Εμπορίου

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος

Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση «EU-SERBIA 2018» 31 Ιανουαρίου 2018 | Βελιγράδι

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας, διοργανώνει στις 31 Ιανουαρίου 2018 στο Βελιγράδι της Σερβίας διεθνή επιχειρηματική εκδήλωση υπό την αιγίδα της επίσκεψης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Antonio Tajani.

Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη, στο Συνέδριο όπου θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τις Επενδύσεις, την Ανάπτυξη και Δημιουργία θέσεων εργασίας και στις προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις.

Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο την:

 • Αναζήτηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών στη Σερβία
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη στη Σερβική αγορά και γενικότερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Δημιουργία διασυνοριακών επαφών με τοπικές εταιρείες
 • Αναζήτηση δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων

Οι προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις  (Β2Β meetings) θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:

 • γεωργικά προϊόντα διατροφής (agro-food),
 • ψηφιοποίηση (digital),
 • βιομηχανία 4.0 (εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και ανταλλαγής δεδομένων στη βιομηχανική παραγωγή)
 • επιχειρηματικές υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση «EU-SERBIA 2018», σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης: http://eu-serbia.talkb2b.net/

Διαδικασία συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://eu-serbia.talkb2b.net/members/register μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018. Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office), ώστε να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία ετοιμασίας του εταιρικού σας προφίλ, της επιλογής συναντήσεων και αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσετε κατά πόσο θα συμμετάσχετε στο Συνέδριο της εκδήλωσης «EU-SERBIA 2018» ή/και στις προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις.
 • Κατά τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλετε το προφίλ της εταιρείας σας και το είδος συνεργασία που αναζητάτε. Μετά την έγκριση, το προφίλ σας θα δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο των συμμετεχόντων, αποτελώντας έτσι τη βάση για τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες.
 • Θα έχετε την δυνατότητα να αναζητήσετε από τα δημοσιευμένα προφίλ ξένες εταιρείες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και να στείλετε πρόσκληση για προκαθορισμένες συναντήσεις μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2018.
 • Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Κόστος συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
 • Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες

Λοιπές πληροφορίες

 • Γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης: Σερβική-ΑγγλικήΘα παρέχεται μετάφραση
 • Χώρος Διεξαγωγής της εκδήλωσης: Ξενοδοχείο «Metropol Palace» (Bulevar Kralja Aleksandra 69, Βελιγράδι, Σερβία)

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

 

Περισσότερες πληροφορίες

Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

 

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος

 

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «HORECA 2018» – http://www.horecaexpo.gr/ 10 Φεβρουαρίου 2018 | Αθήνα

Η διεθνής έκθεση HORECA πραγματοποιείται μεταξύ 9-12 Φεβρουαρίου 2018 και θεωρείται από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης. Η έκθεση προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους επαγγελματίες επισκέπτες να γνωρίσουν όλα τα νέα προϊόντα των καλύτερων και μεγαλύτερων προμηθευτών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, ιδίως από τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προκαθορισμένες Συναντήσεις (B2B Meetings)

Στα πλαίσια της έκθεσης, το «Enterprise Europe Network» και πιο συγκεκριμένα το Δίκτυο Praxi σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ANKO), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (KEBE) και το θυγατρικό γραφείο SC IPA Galati, διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με έμφαση στις επιχειρηματικές συναντήσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία HO.RE.CA (Ξενοδοχεία, χονδρέμποροι τροφίμων, αλυσίδες εστίασης, εστιατόρια, εμπορία μηχανημάτων και εμπορία εξοπλισμού) θα έχουν την ευκαιρία μέσω προκαθορισμένων συναντήσεων (B2B Meetings) να συζητήσουν και να διερευνήσουν ευκαιρίες εμπορικής συνεργασίας.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 09/02/18 μεταξύ των ωρών 10-πμ – 5.30μμ.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με τους πιο κάτω τομείς:

Διαδικασία συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής στο email polis@ccci.org.cy
 • Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Εγγραφή και υποβολή προφίλ: Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018
 • Αιτήσεις για επιχειρηματικές συναντήσεις: Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018
 • Ημέρα διεξαγωγής εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων: 09 Μαρτίου 2018

Κόστος συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
 • Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες

Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Πόλυς Περατικός, Λειτουργός, Τηλ: 22889744, E-mail: polis@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,
Πόλυς Περατικός
Λειτουργός Υπηρεσιών & Εμπορίου
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Γενική ασφάλεια προϊόντων – Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος προνοεί ότι κάθε προϊόν που διατίθεται στην Κυπριακή αγορά και ενδέχεται να παρουσιάσει κινδύνους για τον καταναλωτή, οι οποίοι δεν είναι αμέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση (σύμφωνα με το άρθρο 7) θα πρέπει να φέρει τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις/πληροφορίες όσον αφορά τους κινδύνους αυτούς, διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και ευκόλως κατανοητό στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του Νόμου, η Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή) δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα εναντίον σας.

Το ΚΕΒΕ προτρέπει τους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς καταναλωτικών προϊόντων όπως τηρούν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του παρόντος Νόμου ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να είναι ασφαλή.

Όλη η σχετική νομοθεσία περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι του 2004 έως 2010 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/70B1BC19D3D891CEC2257F4D0025B871?OpenDocument

Σημειώνεται ότι όταν προϊόντα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που επιβάλλονται από πράξεις της ΕΕ, ο συγκεκριμένος Νόμος εφαρμόζεται μόνο για τις πτυχές, τους κινδύνους ή τις κατηγορίες των κινδύνων που δεν καλύπτονται από τις ειδικές αυτές απαιτήσεις.

 

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

REACH 2018 STAKEHOLDERS DAY – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σας πληροφορούμε ότι, η τελική προθεσμία καταχώρισης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες είναι στις 31 Μαΐου 2018. Οι εταιρείες που σκοπεύουν να καταχωρίσουν μέχρι τότε τα χημικά προϊόντα που εμπορεύονται μπορούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα Ενδιαφερομένων Παραγόντων για το REACH 2018, στο Ελσίνκι, στις 29-31 Ιανουαρίου 2018.  Εκεί θα λάβουν την πιο επικαιροποιημένη υποστήριξη, εκπαίδευση και ενημέρωση για να υποβοηθηθούν στην προσπάθεια τους για επιτυχημένη καταχώριση.

 • Στις 29 Ιανουαρίου, θα γίνει εκπαίδευση στο Chesar, το λογισμικό για την Έκθεση Χημικής Ασφάλειας.
 • Στις 30 Ιανουαρίου, θα γίνουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και εκπαίδευση στα λογισμικά IUCLID Cloud και REACH-IT.
 • Στις 31 Ιανουαρίου, θα παρουσιαστούν σε συνέδριο τα τελευταία νέα καθώς και συμβουλές σε σχέση με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  Οι συμμετέχοντες αναμένεται να καλύψουν μόνο τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους.  Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν, οι παρουσιάσεις του συνεδρίου στις 31 Ιανουαρίου θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου (live webstream).  Όσοι παρευρεθούν θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση στα λογισμικά καταχώρισης καθώς και από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Λειτουργούς του ECHA.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση https://echa.europa.eu/el/-/reach-2018-stakeholders-day

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο