Για επικοινωνία με το Enterprise Europe Network Cyprus μπορείτε να χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bsccyprus.org.cy