Συμβάλετε στη διαμόρφωση πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση Τμήματος Τελωνείου

Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS) Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε την ακόλουθη ανακοίνωση «ICS» (15) του Τμήματος Τελωνείων:

Η Ε.Ε. προτείνει νέους κανόνες για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση Τμήματος Τελωνείων – ΑΠΚ (14) Λαϊκή Δημοκρατία της Β. Κορέας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.