Βραβείο «Ευρωπαίου Εφευρέτη 2019» Υποβολή υποψηφιότητας

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO) απονέμει τα Βραβεία του «Ευρωπαίου Εφευρέτη» σε καινοτόμους εφευρέτες που ξεχώρισαν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην κοινωνική εξέλιξη, την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. Τα βραβεία διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: Βιομηχανία Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) Έρευνα Μη Ευρωπαϊκές Χώρες Επίτευγμα Ζωής Οι […]

Επικίνδυνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας: Βασικότερες Πρόνοιες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών CLP και REACH

Δωρεάν Σεμινάριο Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, Hilton Park, Λευκωσία Η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες είναι πολύ πιο συχνή στους χώρους εργασίας από όσο φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας και πολλές ασθένειες και ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων. Στόχος της νέας εκστρατείας […]

Βραβείο «Ευρωπαίου Εφευρέτη 2019» Υποβολή υποψηφιότητας

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO) απονέμει τα Βραβεία του «Ευρωπαίου Εφευρέτη» σε καινοτόμους εφευρέτες που ξεχώρισαν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην κοινωνική εξέλιξη, την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη. Τα βραβεία διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: Βιομηχανία Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) Έρευνα Μη Ευρωπαϊκές Χώρες Επίτευγμα Ζωής Οι […]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΠΑ

Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τους ισχύοντες κανόνες τιμολόγησης, όπως τροποποιήθηκαν με τη Δεύτερη Οδηγία περί Τιμολόγησης (2010/45/EE). Σκοπός της διαβούλευσης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων των κανόνων τιμολόγησης όσον αφορά: το βαθμό απλούστευσης στον οποίο οδήγησαν τα ρυθμιστικά […]

Διεθνής Επιχειρηματική Εκδήλωση (B2B) Γαστρονομίας

26 -27 Νοεμβρίου 2018 | Λουξεμβούργο Στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Γαστρονομίας «EXPOGAST 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 24-28 Νοεμβρίου 2018, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) διοργανώνει για πρώτη φορά εκδήλωση κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών. Η […]

Ενημερωτικό υλικό από το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA

Περιγραφή: Στη διάθεση του κοινού είναι το ενημερωτικό υλικό από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στην Λευκωσία στις 13 Ιουνίου 2018 με θέμα «Τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA» Παρουσίαση του Νομοθετικού Πλαισίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Εργαλείο OIRA Τομεακά εργαλεία OiRA που ετοίμασε η Κύπρος Εκδόσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας […]

Έρευνα σχετικά με τη χρήση των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ) που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και να διευκολύνει τους οικονομικούς φορείς της, ιδίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από τις ΣΕΣ. Κάθε φορά που η ΕΕ συνάπτει Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με μια χώρα εταίρο, οι εξαγωγείς της μπορούν να επωφεληθούν […]

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διοργανώνουν στις 13 Ιουνίου 2018, η ώρα 9:30, στο Ξενοδοχείο HILTON (Αίθουσα Οθέλλος), στη Λευκωσία, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την παρουσίαση των νέων διαδραστικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων στην εργασία (OIRA) που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την […]